11. jun, 2017

Spårprov i Säter för team Zune

I helgen har Zune och Janne gått två öppen klass spår och det har gått över all förväntan, de fick vid bägge tillfällerna 1:or och även ett hp vid sista spårprovet så nu har de gjort sina tre 1:or som nu gör dem till viltspårs champion. Så stolt över mina två grabbar att de har fixat detta så bra. 

Spårdomaren heter Lars-Göran Hagström och det var SSRK Dalarna som arrangerade denna helgs spårprov och de var i Säter.

Spår 1 lades 2017-06-09 kl 14 och provet gicks ca 12:30 2017-06-10. Väder efter spårläggning 15 grader och lätt vind och vid provtillfället 10 grader, 5 mm nederbörd och lätt vind. Terrängtyp, barrskog, lövskog, tätningar, myr och mossmark och öppen mark.

Provförloppet blev detta som resluterade i en 1, vinkel 1 rringas med en mindre och en större ringning, sträcka 2 klaras med en ringning vid blodupphållet, vinkel 3 med bloduppehål/återgång klaras med två mindre efftektiva ringningar. I övrigt följer hunden spåret precis som det är lagt. Ett mycket trevligt och samspelt ekigpage som trots vädret gör ett bra arbete. Spårtid 20 minuter. Spårslut klarar han utan tvekan, spårningsförmåga utmärkt, arbetstempo lämpligt, självständighet ej behövt ingripa/hjälp och skottprövning godkänd.

Det var ytterligare 5 ekipage som gick 4 ökl och 1 anlagsprov. Det var 2 i öppenklass som fick 1:or och den som gick anlagsprov fick godkänt. Så Janne var väldigt nöjd när han kom hem för att ladda om för nästa dags prov.

På bilden är naturligtvis Zune, Janne, domare Lars-Göran till höger och kursledare Anders Henningsson som är utagen av SSRK att representera Dalarna i SM i viltspår.

Dag två så åkte de till en annan plats i Säters Kommun för att göra spår prov, och väder för spårläggningen var 10 grader, ingen nederbörd och vind lätt och spåret var lagt kl 18 dagen innan och team Zune gick spåret kl 10:55. Väder vid spårning var 15 grader, ingen nederbörd och lätt vind och terrängtyp var barrskog, lövskog, tätningar, myr och mossmark och öppenmark.

Provförlopp och kommentarer från domaren Lars-Göran Hagström

Vid start gör ekipaget en noggrann kontroll av startrutan och tar sig an spåret. Hela spårarbetet går mycket bra med en liten effektiv ring vid vinkel 1 och 2. Efter att avverkat vinkel 2 och sträcka 3  som är ca 150 m och fölagda i rejäl tätning, så gör ekipaget en kort vätskepause i vinkel 4 och startar sedan upp genom att fullfölja hela vinkeln utan att gå ifrån spåret. Detta är ett samtränat och effektivt viltspårsekipage som tillsammans agerar mycket lugnt och proffsigt i spåret. Grattis till championat titel.

Team Zune fick även en 1 och ett hp för detta spårarbete.

Spårtid: 22 minuter