Sara och Daniel vid Läroverksparken, Studentbal 2015