6. jan, 2015

Grundkurs 11 januari - 2015

Söndagen den 11 januari börjar Zune och jag Grundkurs 1, det är en fortsättning på den valpkurs vi gick hösten 2014.

Det är Med Marie som anordnar kursen och den blir på Sveden och vi kommer att vara inne i ett av rid husen och tiden blir 10.00.